top of page

MENU

Bizimle tanışın!

This is a space to share more about the business: who's behind it, what it does and what this site has to offer. It’s an opportunity to tell the story behind the business or describe a special service or product it offers. You can use this section to share the company history or highlight a particular feature that sets it apart from competitors.

Let the writing speak for itself. Keep a consistent tone and voice throughout the website to stay true to the brand image and give visitors a taste of the company’s values and personality.

We provide environmentally conscious design, construction, and management services for a variety of projects.

İstanbul Atlı Spor Kulübü'nün (IASK) Yönetim Kurulu, sporun ve toplumun ihtiyaçlarını ön planda tutan, geleneksel yönetim anlayışıyla modern yönetişim tekniklerini harmanlayan bir ekip anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Seçimle iş başına gelen bu on kişilik ekip, üç yıllık görev süreleri boyunca, kulübün hem sportif başarılarını artırma hem de sosyal etkinliklerini zenginleştirme yönünde sürekli çalışmalar yapar.

 

Mali disiplini elden bırakmayan, üyeleri, sporcuları ve antrenörleri ile birebir ilgilenen ve her bir bireyin potansiyelini en iyi şekilde açığa çıkarabileceği bir ortam sunmayı amaçlayan Yönetim Kurulu, dinamik yapısını koruyarak kulübü geleceğe taşır. Tecrübenin yenilikçi fikirlerle buluştuğu bu yönetim, her yaştan üyenin katılımını sağlayarak, IASK’nın spor ve toplum içindeki pozitif etkisini sürdürmek için çalışır. Bu yaklaşım, kulübün, eğitimden rekabete, sosyal sorumluluk projelerinden uluslararası başarılara kadar geniş bir yelpazede gelişimini garanti altına alır.

İASK Yönetim Kurulu

İASK Yönetim Kurulu, şeffaflık, sorumluluk, adalet ve mükemmeliyetçilik değerlerini benimser. Her bir kararında ve eyleminde bu değerlere bağlı kalarak, kulübün misyonuna ve vizyonuna sadık kalmayı taahhüt eder. Üyeleri arasında sağlıklı iletişim ve karşılıklı saygıyı önceliklendirir, sporcuların gelişimini desteklemek ve onlara güvenli bir ortam sağlamak için sürekli çaba gösterir.

Topluma ve çevreye karşı sorumlu davranarak, sürdürülebilir bir gelecek için yeşil politikalar geliştirir ve uygular. Ayrımcılığa yer vermeyen, her bireyi kucaklayan ve fırsat eşitliği sunan bir yönetim anlayışı ile IASK, hem spor camiasında hem de toplumda pozitif bir örnek teşkil eder. Yenilikçi ve proaktif yaklaşımlarıyla her zaman ileriye dönük planlar yapar ve bu planları hayata geçirirken tüm paydaşların katkısını ve geri bildirimlerini önemser."

Yönetim Kurulu'nun Değerleri

Faaliyetlerini tüm paydaşlarına açık bir şekilde sürdürmeyi hedefler. Karar alma süreçlerinde açıklık ve hesap verebilirlik ön plandadır, bu sayede üyelerin güvenini kazanmak ve korumak esastır.

Şeffaflık

01

Kararlarının ve eylemlerinin tüm sonuçlarına karşı tam bir sorumluluk alır. Kulüp içi ve dışı tüm işleyişte yüksek standartlarda davranış sergiler, böylece sporcular ve toplum için model bir kuruluş olmayı amaçlar.

Sorumluluk

02

Kulüp içerisinde herkese eşit fırsatlar sağlama ve adil davranma prensibini benimser. Bireylerin cinsiyet, yaş, etnik köken veya diğer farklılıklarına bakılmaksızın herkese eşit muamele eder ve fırsatlar sunar.

Eşitlik ve Adalet

03

Sunulan hizmetlerde ve sportif faaliyetlerde mükemmeliyeti hedefler. Sürekli gelişim ve iyileştirme arayışı içinde olan kurul, kaliteli eğitim ve etkinlikler düzenleyerek üyelerin beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamayı hedefler.

Mükemmeliyetçilik 

04

Çevreye karşı sorumlu davranmayı ve doğal kaynakları korumayı taahhüt eder. Uygulanan yeşil politikalar ve sürdürülebilir uygulamalarla, hem günümüz üyelerinin hem de gelecek nesillerin yararlanabileceği bir ortamın sürdürülebilirliğini önemser.

Sürdürülebilirlik

05

Değişen dünya koşullarına ayak uydurmak ve kulübü sürekli geliştirmek adına yenilikçi yaklaşımları benimser. Spor teknolojilerinden eğitim metodolojilerine kadar geniş bir yelpazede inovasyonu teşvik eder ve bu yenilikleri kulübün her alanına entegre etmeye çalışır.

Yenilikçilik ve Gelişim

06

Yönetim Kurulu

Ali Özvanlıgil

Başkan

This is the space to describe the team member. Write a brief description of this person's role and responsibilities, or add a short bio with a background summary. Highlight their skills and explain what makes them an asset to the team.

İskender Pisak

Başkan Yardımcısı

This is the space to describe the team member. Write a brief description of this person's role and responsibilities, or add a short bio with a background summary. Highlight their skills and explain what makes them an asset to the team.

Ali Tufan Öney

Muhasip Üye

Alise Lize Karaboğa Kaptan

Sosyal İlişkilerden Sorumlu Üye

Kamuran Başoğlu

Genel Sekreter

Emir Ulaş

Sportif İşlerden Sorumlu Üye

Emir Cemiloğlu

Tesislerden Sorumlu Üye

 

Deniz Berk

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

  

Ayşe Bilun Keskin

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

  

Batuhan Yetişener

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

  

bottom of page