top of page

MENU

Bizimle tanışın!

This is a space to share more about the business: who's behind it, what it does and what this site has to offer. It’s an opportunity to tell the story behind the business or describe a special service or product it offers. You can use this section to share the company history or highlight a particular feature that sets it apart from competitors.

Let the writing speak for itself. Keep a consistent tone and voice throughout the website to stay true to the brand image and give visitors a taste of the company’s values and personality.

We provide environmentally conscious design, construction, and management services for a variety of projects.

İstanbul Atlı Spor Kulübü (IASK), binicilik sporunun tüm disiplinlerinde mükemmeliyeti hedefleyen bir eğitim anlayışını benimser. Bu hedefe ulaşmada, kulübümüzün antrenör kadrosunun önemi büyüktür. Profesyonellik, deneyim ve tutkuyla donanmış antrenörlerimiz, IASK’nın spor ve eğitim alanındaki üstün başarılarının temel taşlarını oluşturur. Bu sayfada, antrenörlerimizin her birinin kariyer geçmişleri, uzmanlık alanları ve eğitim metodolojilerine dair detaylı bilgiler sunulmaktadır.

Kulübümüzde görev alan antrenörler, engel atlama, dresaj ve pony club gibi alanlarda derin bilgi birikimine ve zengin deneyime sahiptir. Başlangıç seviyesinden uluslararası arenaya kadar her seviyede biniciye yönelik eğitimler sunarlar. Bu eğitim sürecinde, sporcuların teknik becerilerini, fiziksel kondisyonlarını ve zihinsel hazırlıklarını en üst düzeye çıkarmayı amaçlarlar. Ayrıca, sporcuların bireysel ihtiyaç ve hedeflerine uygun olarak kişiselleştirilmiş eğitim planları geliştirirler.

Antrenörlerimiz, sporcuların gelişimine odaklanırken, IASK’nın etik değerlerine ve profesyonel standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalırlar. Böylece, kulübümüzün tüm faaliyetleri sırasında sporcuların güvenliği ve refahı her zaman en yüksek öncelik olur. İASK antrenör kadrosu, sporcuların hem sahada hem de saha dışında kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde, kapsamlı ve disiplinlerarası bir yaklaşım benimser. Her bir antrenörün özgeçmişi, IASK'nın binicilik sporunda kalite ve mükemmeliyeti nasıl önceliklendirdiğinin bir göstergesidir.

Antrenörler

İASK Yönetim Kurulu, şeffaflık, sorumluluk, adalet ve mükemmeliyetçilik değerlerini benimser. Her bir kararında ve eyleminde bu değerlere bağlı kalarak, kulübün misyonuna ve vizyonuna sadık kalmayı taahhüt eder. Üyeleri arasında sağlıklı iletişim ve karşılıklı saygıyı önceliklendirir, sporcuların gelişimini desteklemek ve onlara güvenli bir ortam sağlamak için sürekli çaba gösterir.

Topluma ve çevreye karşı sorumlu davranarak, sürdürülebilir bir gelecek için yeşil politikalar geliştirir ve uygular. Ayrımcılığa yer vermeyen, her bireyi kucaklayan ve fırsat eşitliği sunan bir yönetim anlayışı ile IASK, hem spor camiasında hem de toplumda pozitif bir örnek teşkil eder. Yenilikçi ve proaktif yaklaşımlarıyla her zaman ileriye dönük planlar yapar ve bu planları hayata geçirirken tüm paydaşların katkısını ve geri bildirimlerini önemser."

Yönetim Kurulu'nun Değerleri

Faaliyetlerini tüm paydaşlarına açık bir şekilde sürdürmeyi hedefler. Karar alma süreçlerinde açıklık ve hesap verebilirlik ön plandadır, bu sayede üyelerin güvenini kazanmak ve korumak esastır.

Şeffaflık

01

Kararlarının ve eylemlerinin tüm sonuçlarına karşı tam bir sorumluluk alır. Kulüp içi ve dışı tüm işleyişte yüksek standartlarda davranış sergiler, böylece sporcular ve toplum için model bir kuruluş olmayı amaçlar.

Sorumluluk

02

Kulüp içerisinde herkese eşit fırsatlar sağlama ve adil davranma prensibini benimser. Bireylerin cinsiyet, yaş, etnik köken veya diğer farklılıklarına bakılmaksızın herkese eşit muamele eder ve fırsatlar sunar.

Eşitlik ve Adalet

03

Sunulan hizmetlerde ve sportif faaliyetlerde mükemmeliyeti hedefler. Sürekli gelişim ve iyileştirme arayışı içinde olan kurul, kaliteli eğitim ve etkinlikler düzenleyerek üyelerin beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamayı hedefler.

Mükemmeliyetçilik 

04

Çevreye karşı sorumlu davranmayı ve doğal kaynakları korumayı taahhüt eder. Uygulanan yeşil politikalar ve sürdürülebilir uygulamalarla, hem günümüz üyelerinin hem de gelecek nesillerin yararlanabileceği bir ortamın sürdürülebilirliğini önemser.

Sürdürülebilirlik

05

Değişen dünya koşullarına ayak uydurmak ve kulübü sürekli geliştirmek adına yenilikçi yaklaşımları benimser. Spor teknolojilerinden eğitim metodolojilerine kadar geniş bir yelpazede inovasyonu teşvik eder ve bu yenilikleri kulübün her alanına entegre etmeye çalışır.

Yenilikçilik ve Gelişim

06

Yönetim Kurulu

Ali Özvanlıgil

Yönetim Kurulu Başkanı

This is the space to describe the team member. Write a brief description of this person's role and responsibilities, or add a short bio with a background summary. Highlight their skills and explain what makes them an asset to the team.

İskender Pisak

Yönetim Kurulu Asbaşkanı

This is the space to describe the team member. Write a brief description of this person's role and responsibilities, or add a short bio with a background summary. Highlight their skills and explain what makes them an asset to the team.

Ata Zorlu

FEI Level 1 - Ulusal 2

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Ayda Mboob

FEI Level 1 - Ulusal 2

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Barkın Aydın

FEI Level 2 - Ulusal 3

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Burak Azak

FEI Level 1 - Ulusal 2

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Cansın Satıcı

FEI Level 1 - Ulusal 2

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Ceren Özkan

FEI Level 1 - Ulusal 2 (Voltij)

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Emine Ela Zembilci

-

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Evren Alam

FEI Level 1

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Furkan Taşkıran

FEI Level 1 - Ulusal 2

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Hüsnü Dinç

FEI Level 1 - Ulusal 2

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Kaan Başel

FEI Level 1 - Ulusal 2

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Kaan Hallaçoğlu

FEI Level 2 - Ulusal 3

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Mehmet Kerem Alkan

FEI Level 2 - Ulusal 3

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Nergiz Turan

FEI Level 1 - Ulusal 2

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Nevra Ölçer

Ulusal 1 (Pony)

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Nuray Aydın Gürdoğan

FEI Level 1 - Ulusal 2

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Sedef Etik

FEI Level 2 - Ulusal 3

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Selmin Aslan Fenercigil

FEI Level 2 - Ulusal 3

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Selçuk Aydın

Ulusal 2

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Serra Sengel

FEI Level 2 - Ulusal 3

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Sim Halulu

FEI Level 1 - Ulusal 2

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Umut Kantoğlu

FEI Level 1 - Ulusal 2

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Yarkın Altındağ

FEI Level 1 - Ulusal 2

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Yusuf Cem Kayacan

FEI Level 1 - Ulusal 2

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

bottom of page